گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری افغان اریکا حاکیست: تعدادی از سربازان خارجی به ویژه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان، توسط این عنکبوت های خطرناک هدف حمله قرار گرفته اند.
  
افغان اریکا افزود: سربازان آمریکایی که تا قبل از این نگران حملات نیروهای طالبان بودند، اکنون از حمله عنکبوت ها در هراسند.

به گفته سربازان خارجی، هر چند این عنکبوت ها سمی نیستند اما اگر کسی را بگزند، اعضای بدن وی به شدت آسیب می بیند و اگر فرد به موقع معالجه نشود، ممکن است فلج شود.

ˈسیمی گورمنˈ یک سرباز انگلیسی مستقر در افغانستان بر اثر گزیده شدن توسط این عنکبوت ها فلج شده است و زندگی دشواری را سپری می کند.

یکی دیگر از سربازان خارجی نیز بعد از گزیده شدن توسط این عنکبوت ها 17 بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است، اما هنوز معلوم نیست بتواند سلامتی خود را بدست آورد.

پزشکان انگلیسی عنوان می کنند، درمان قطعی و فوری برای گزیده شدن توسط عنکبوت

ˈکیمل اسپایدرˈ وجود ندارد، اما عمل های جراحی متعدد ممکن است بیمار را طی دو الی سه سال از فلج و مرگ نجات دهد.