اس ام اس دلتنگی 

دلتنگی یعنی

فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود !

اس ام اس دلتنگی  

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه

اولش بدنت گرمه حالیت نیست

ولی یه دفعه دردش شروع میشه

و تازه می فهمی چی به سرت اومده !

اس ام اس دلتنگی

کاش به جای دلم گلویم تنگ می شد

هوا نمی رسید و خلاص …

اس ام اس دلتنگی 

خدایا این روزها کمی مرا تلاوت کن

شاید ختم شد جز هزارم دلتنگی ام

اس ام اس دلتنگی 

دلتنگ روزهایی هستم که

معنای خداحافظ تا فردا بود

اس ام اس دلتنگی

همه چیز با تو شروع شد

اما هیچ چیز بدون تو تمام نمی شود

حتی همین دلتنگی های من !

اس ام اس دلتنگی

از اینجا که هستم تا آنجا که هستی

وجب به وجب دلتنگم !

اس ام اس دلتنگی

هیچ وقت برای تنهایی خودم گریه نکردم

دلتنگ آنهایی شدم که تنهایم گذاشتند

اس ام اس دلتنگی

دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که

بهانه ی گریه ام داشتن یک عروسک بود نه یک آدم !

اس ام اس دلتنگی

دلتنگی یعنی تو

و تو یعنی تمام دنیای من !

اس ام اس دلتنگی

کاش هر روز جمعه بود

و دلتنگی هایم را گردن غروبش مى انداختم !

اس ام اس دلتنگی

دلتنگم و این درد کمی نیست که

پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست

اس ام اس دلتنگی

دلتنگی من تمام نمی شود

همین که فکر کنم من و تو دو نفریم

دلتنگتر می شوم برای تو !

اس ام اس دلتنگی 

در زندگی برای بعضیا

از یک روز ، از یک جا ، از یک نفر به بعد

دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست !

نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها …

همه چیز می شوند دلتنگی !

اس ام اس دلتنگی