X
تبلیغات
زولاگاه رسیده ای و نمی‌ دانی
و گاه در ابتدای راهی و گمان می کنی رسیده ای
مهم رسیدن نیست، مهم آغاز است
که گاهی هیچ روی نمی دهد
و گاهی می شود بدون آنکه خواسته باشی!

 

 


اندیشیدن به تو
گرانبهاترین سکوت من است
طولانی‌ترین و پرهیاهوترین سکوت ....
تو همیشه در منی
مانند قلبِ ســــــــاده‌ام
اما قلبی که به درد می‌آورد ...ھوس کرده ام باران باشم بلغزم بر گردنت، دستانت
نم نم شبنم بشم بر گونه ھایت
ھوس کرده ام برگ خشک نباشم جوانه ای سبز در باغ چشمانت باشم
ھوس کرده ام پرنده ای باشم که پرھایش به ھم چسبیده
فرو رفته در عسل چشمانت
ھوس کرده ام برای ھمیشه الھه ات باشم الھه ات باشم .......ای مرد من

  


آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو
که با یکی تجربه میکنه
دیگه اون حس رو با کس دیگه ای
نمیتونه تجربه کنه
بعضی حس ها خاص و ناب هستن
مثل بعضی آدما .......!
ایـن شـعرهـا را.......همـــین حــــــالا بـخوان
وگـرنـه بعـــــدهـــــا ...
بـاورت نمی شود !
هـنگـام سرودن ِ آن
چـگونـه ... دیــوانه وار
عـاشقـت بـوده ام !!!جرعه ای لبخند برای زندگی کافیست
وجرعه ای شهامت برای گفتن دوستت دارم
.من ادم شجاعی هستم ...پس بلند میگم دوستت دارمتنها یک برگ مانده بود
درخت گفت:منتظرت می مانم
و برگ گفت:تا بهار خداحافظ...
بهار شد اما
درخت عشقش را در میان انبوهی از برگها گم کرد!
برخی انسان ها عیب ندیده را فریاد می کشند
اما برخی دیگر عیب ها را می بینند و سکوت می کنند
درود بر این سکوت ......امروز را آغازی تازه بدان.
چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده، یا انجام نشده فکر می کنی؟
زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است.
هیچ قطره ای از آن دوبار از زیر یک پل رد نمی شود.
کار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه.یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛
خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید ، زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.
به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.
« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی »